I statsministerens åbningstale i folketinget havde boligejerne en stor plads, og med regeringens 2025 plan er der lagt op til, at det skal være billigere at være boligejer.

I dette indlæg vil jeg prøve at give dig et hurtigt overblik over, hvad regeringens 2025 plan helt konkret kommer til at betyde for dig som boligejer.

Løkke vil have skattestop på grundskylden og et nyt ejendomsvurderingssystem

Du husker sikkert den store kritik af Skat tilbage i 2013, hvor Rigsrevisionen afslørede, at SKAT havde lavet meget upræcise vurderinger af ejendommene. Det medførte, at rigtig mange boligejere enten betalte alt for meget eller alt for lidt i skat – der var eksempler på folk, der havde fuldstændig ens huse og boede på samme vej, og alligevel havde fået vidt forskellige vurderinger. Det fik Folketinget til at fastlåse boligskatterne på samme niveau som i 2011.

Regeringen har imidlertid gjort det klart, at vurderingssystemet skal gøres mere præcist, samt at det nye vurderingssystem skal indfases inden 2019. Det forlyder, at regeringen vil give et teknisk bud på det nye boligvurderings- og skattesystem før efterårsferien.

I Løkkes åbningstale i Folketinget bebudede han desuden et nyt system, hvor både grundskyldssatsen og ejendomsværdisatsen bliver sat ned. Det projekt skal finansieres med penge fra regeringens reservepulje og løbe fra år 2020, hvor stigningerne i grundskylden skal stoppe. Selvom der allerede i 2001 blev indført skattestop på ejendomsværdiskatten, er boligskatterne nemlig alligevel steget med 18 mia. kr, fordi skattestoppet netop ikke gjaldt grundskylden. Det vil Løkke og regeringen nu gøre op med.

Alt i alt har regeringen afsat 24 mia. kr til ‘boligejernes tryghed’ i deres 2025 plan. Disse penge skal altså både bruges til at finansiere skattestoppet på grundskylden og til at kompensere de boligejere, hvis ejendomme er steget voldsomt i værdi siden fastlåsningen af boligskatten i 2013.

Rentefradraget bliver sat ned med 4 pct. fra 2021-2025, og PSO afskaffes

Ifølge 2025 planen skal rentefradraget nedsættes med ét procentpoint hvert år fra 2021 til 2025. Det kommer især til at ramme førstegangskøberne, der har lånt de fleste penge til huset. Det har ikke så stor betydning i øjeblikket, hvor renten er rekordlav, men kan komme til at få stor betydning, hvis renten stiger i løbet af de kommende år.

Regeringen er desuden tvunget til at afskaffe PSO-afgiften, der er en afgift til miljømæssig el-produktion og forskning og udvikling indenfor bæredygtig energi, fordi EU har fundet den traktatstridig. Det er derfor planen, at den skal afskaffes gradvist fra 2017-2022.

Sidst, men ikke mindst, ønsker regeringen, at el skal være billigere for den almindelige danske familie. Det skal ske vha. en ny forsyningsstrategi, som skal spare den almindelige danske familie for 3000 kr. om året.

Forhandlingerne om 2025 planen er i gang, og regeringen håber at lande aften i midten af november sammen med finansloven.