Ejendomsvagtens miljøpolitik 

Ejendomsvagten A/S leverer en lang række serviceydelser til mange forskellige typer virksomheder. Vi arbejder med kvalitet, sikkerhed og miljøansvar i alt, hvad vi gør. Det store fokus på vores omgivelser er en naturlig del af vores forretning og måde at arbejde på.

Miljøpolitikken gælder for Ejendomsvagten A/S og definerer  det overordnede miljøarbejde på alle firmaets arbejdspladser.

Miljøbegrebet har for os at se to sider:

1. Arbejdsmiljøet, hvor vi bestræber os på at skabe ideelle sikkerheds- og arbejdsforhold for vores medarbejdere.

2. Naturmiljøet, hvor vi tilstræber at bidrage til en bæredygtig fremtid med grøn teknologi og minimal forurening, f. eks ved kun at benytte det bedste og mest miljøvenlige udstyr på markedet.

Det er Ejendomsvagtens mål at:

  • Motivere, engagere og uddanne vores ansatte og underleverandører i miljøansvar så vi ved en fælles indsats kan nå vores miljømål.
  • Leve op til kundernes og samfundets miljøkrav/-behov.
  • Prioritere de leverandører og samarbejdspartnere der praktiserer en lignende miljøpolitik.
  • Fremme en bæredygtig udvikling i samfundet ved at forebygge forurening og fjerne uønskede påvirkninger af miljøet.
  • Sikre at vores aktiviteter planlægges og udføres under hensyntagen til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne.

Ejendomsvagten tackler miljømæssige udfordringer ved at:

  • Være tilbageholdende – ud over hvad loven kræver – med brug af stoffer og processer der kan udgøre en risiko for mennesker og miljø.
  • Tilstræbe at være blandt de mest miljøbevidste virksomheder indenfor de brancher, vi befinder os i.

Ejendomsvagten fremmer miljømæssig ansvarlighed ved at:

  • Øge medarbejdernes miljøbevidsthed og -engagement gennem uddannelse og træning.
  • Stille miljøkrav til leverancer af materialer, produkter samt tjeneste- og serviceydelser gennem dialog og samarbejde med leverandører og entreprenører.